INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL SCIENCE AND BUSINESS – 2019

30-31 Май 2019, Стара Загора, България

Организирана от Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Международна научна конференция „Аграрна наука и бизнес“, която ще се проведе на 30-31 Май 2019 г. в гр. Стара Загора, България

Целта на ICASAB 2019 е разпространението на нови знания в областта на Аграрната наука, засилването на връзките между различните университети и институти и обмяната на знание между университети, организации, изследователи и бизнеса.

ICASAB 2019 насърчава подаването на научни трудове в различните направления на аграрната наука и свързаните с нея дисциплини.

Заявените за участие в Научната конференция доклади ще бъдат разпределени в 5 секции, както следва:

Животновъдни науки
Растениевъдни науки
Екология, околна среда и качество на храните
Аграрна техника и технологии
Студенти и докторанти

Работни езици: Български и Английски. Power Point презентациите е желателно да бъдат представени на английски език.

На конференцията докладите могат да бъдат представени на български или английски език.

Представените, обсъдени и одобрени доклади  ще бъдат публикувани в  научното списание на Аграрния факултет „Agricultural Science and Technology“ на английски език след рецензирането им.

Всички доклади трябва да бъдат представени според изискванията на списанието, посочени на адрес: http://www.agriscitech.eu/instruction-to-autors/

За постерите е предвидена единична площ с размери:

– ширина – 70 cm;

– височина – 100 cm.

След представянето на конференцията, всички одобрени материали трябва да бъдат подготвени в MS Word и изпратени на г-жа Нели Цветанова – Технически редактор на E-mail: editoffice@agriscitech.eu, за рецензиране, обсъждане в редколегия и отпечатване.

Важни дати: Срок за подаване на заглавие, автор(и) и резюме на английски език: 17 Май, 2019 г.

Такса за участие

Такса за участие: 120 лв.
Такса за докторанти: 70 лв.
Придружаващи лица: 30 лв.
Участие на фирми: 500 лв.

Такса за ранно заплащане на участие: 100 лв.
За докторанти: 50 лв.
Студенти: безплатно
Краен срок за ранно плащане: 30 Април, 2019 г.

Заплащане чрез банков трансфер

Unicredit Bulbank, Стара Загора

IBAN: BG29UNCR76303100117681, BIC код: UNCRBGSF

Моля в трансферния документ вписвайте името на участника и институцията.

 

Таксата може да бъде внесена и при регистрацията.

ПРОГРАМА ICASAB 2019

 

30 Май 2019

09.0010.15  ч      РегистрацияХотел „Калиста“ (Старозагорски минерални бани)

10.1510.45  ч      Откриване на конференцията  – Зала № 1 „Калиста“

10.45– 11.50 ч      Пленарен доклад – Зала № 1 „Калиста“

  

11.50 – 12.00 ч      Дискусия

12.00– 13.30 ч      Обяд

13.3016.00 ч      Заседания по секции

Open sessions by sections

                                         Animal Science

                                         Crop Science

                                         Ecology, Environment, Food quality

                                         Agricultural techniques and Technologies

                                         Students and PhD students

 

15.00 – 15.30 ч     Кафе пауза  

15.30   18.30 ч     Заседания по секции

20.00 ч                Коктейл

 

31 Май 2019

10.00  ч                 Социални събития, срещи, посещение на Тракийски университет, центъра на града, и т.н.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Доц. д-р Димитър Панайотов, Декан на АФ, Тракийски Университет

Зам. Председател: Проф. д-р Светлана Георгиева, Зам. Декан НИМД

Координатори

Проф. д-р Веселин Радев – Зам. Декан

Доц. д-р Нели Грозева – Зам. Декан

Проф. дсн Радослав Славов

Проф. дсн Гюрга Михайлова

Проф. дсн Стефан Денев

Проф. д-р Йордан Стайков

Проф. д-р Валентин Кацаров

Проф. д-р Иван Варляков

Доц. д-р Ценка Желязкова

Доц. д-р Рашко Георгиев

Секретар – доц. д-р Деян Георгиев

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Prof. DSc. Georgi Petkov (Bulgaria)
Assoc. Prof. Dr. Dimitar Panayotov (Bulgaria)
Prof. Dr. M Soysal (Turkey)
Assoc. Prof. Dr. Bojin Bojinov (Bulgaria)
Dr. Vasil Pirgozliev (UK)
Dr. DSc. Jean-François Hocquette (France)
Prof. DSc. Bogdan Szostak (Poland)
Prof. Dr. Vladislav Popov (Bulgaria)
Prof. Dr. Eng. Dr. Agr. Roumiana Tsenkova (Japan)
Prof. Dr. Tarek Moussa (Egypt)