Scientific Commissions

Секция 1. “Животновъдни науки”

Председател: проф. дсн Васил Атанасов

Зам. председател: проф. д-р Иван Върляков

Членове: проф. дн Атанас Генчев

                   проф. д-р Светлана Георгиева

                   доц. д-р Сашка Чобанова

                  доц. д-р К. Пейчев

Секретари: гл. ас. д-р Димитър Георгиев

                       гл. ас. д-р Р. Гънчева

 

Секция 2. “Растениевъдни науки”

Председател: доц. д-р Н. Вълчев

Зам. председател: доц. д-р А. Стоянова

                                      доц. д-р Ценка Желязкова

                                      доц. д-р Мария Герджикова

                                      доц. д-р Мима Тодорова

                                      доц. д-р Галя Панайотова

                                      доц. д-р В. Димова

Секретари: гл. ас. д-р Светлин Иванов

                        гл. ас. д-р  Г. Гиханов

 

Секция 3. “Екология, околна среда, качество на храните” 

Председател: проф. дн Г. Костадинова

Зам. председател: доц. д-р Евгений Райчев

                                     доц. д-р Ив. Сираков

                                     доц. д-р Георги Беев

                                     доц. д-р Диана Ганева

Секретари: гл. ас. д-р Д. Дерменджиева

                       гл. ас. д-р Тончо Динев