INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL SCIENCE AND BUSINESS – 2019

30-31 Май 2019, Стара Загора, България

Организирана от Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Международна научна конференция „Аграрна наука и бизнес“, която ще се проведе на 30-31 Май 2019 г. в гр. Стара Загора, България

Целта на ICASAB 2019 е разпространението на нови знания в областта на Аграрната наука, засилването на връзките между различните университети и институти и обмяната на знание между университети, организации, изследователи и бизнеса.

ICASAB 2019 насърчава подаването на научни трудове в различните направления на аграрната наука и свързаните с нея дисциплини.

Заявените за участие в Научната конференция доклади ще бъдат разпределени в 5 секции, както следва:

Животновъдни науки
Растениевъдни науки
Екология, околна среда и качество на храните
Аграрна техника и технологии
Студенти и докторанти

Работни езици: Български и Английски. Power Point презентациите е желателно да бъдат представени на английски език.

На конференцията докладите могат да бъдат представени на български или английски език.

Представените, обсъдени и одобрени доклади  ще бъдат публикувани в  научното списание на Аграрния факултет „Agricultural Science and Technology“ на английски език след рецензирането им.

Всички доклади трябва да бъдат представени според изискванията на списанието, посочени на адрес: http://www.agriscitech.eu/instruction-to-autors/

За постерите е предвидена единична площ с размери:

– ширина – 70 cm;

– височина – 100 cm.

След представянето на конференцията, всички одобрени материали трябва да бъдат подготвени в MS Word и изпратени на г-жа Нели Цветанова – Технически редактор на E-mail: editoffice@agriscitech.eu, за рецензиране, обсъждане в редколегия и отпечатване.

Важни дати: Срок за подаване на заглавие, автор(и) и резюме на английски език: 17 Май, 2019 г.

Такса за участие

Такса за участие: 120 лв.
Такса за докторанти: 70 лв.
Придружаващи лица: 30 лв.
Участие на фирми: 500 лв.

Такса за ранно заплащане на участие: 100 лв.
За докторанти: 50 лв.
Студенти: безплатно
Краен срок за ранно плащане: 30 Април, 2019 г.

Заплащане чрез банков трансфер

Unicredit Bulbank, Стара Загора

IBAN: BG29UNCR76303100117681, BIC код: UNCRBGSF

Моля в трансферния документ вписвайте името на участника и институцията.

 

Таксата може да бъде внесена и при регистрацията.