INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL SCIENCE AND BUSINESS – 2020

15 Май 2020, Стара Загора, България

Посветена на 25 годишнината от основаването на Тракийски университет, Стара Загора

Скъпи колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим на Международната конференция по наука и бизнес в селското стопанство, посветена на 25 –  годишнината от създаването на Тракийски университет. Конференцията ще се проведе онлайн на 15 май 2020 г. в Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Аграрен факултет.

Целта на ICASAB 2020 е да разпространява нови знания в областта на селскостопанската наука, да укрепва връзките между различни университети и институти и да обменя знания между академици, организации, изследователи и бизнес. ICASAB 2020 насърчава подаването на доклади в различните сфери на науката за селското стопанство и свързаните с тях дисциплини.

 

Заявените за участие в Научната конференция доклади ще бъдат разпределени в 5 секции, както следва:

Животновъдни науки
Растениевъдни науки
Екология, околна среда и качество на храните

Работни езици: Български и Английски. Power Point презентациите е желателно да бъдат представени на английски език.

На конференцията докладите могат да бъдат представени на български или английски език.

Представените, обсъдени и одобрени доклади  ще бъдат публикувани в  научното списание на Аграрния факултет „Agricultural Science and Technology“ на английски език след рецензирането им.

Всички доклади трябва да бъдат представени според изискванията на списанието, посочени на адрес: http://www.agriscitech.eu/instruction-to-autors/

За постерите е предвидена единична площ с размери:

– ширина – 75 cm;

– височина – 110 cm.

След представянето на конференцията, всички одобрени материали трябва да бъдат подготвени в MS Word и изпратени на г-жа Нели Цветанова – Технически редактор на E-mail: editoffice@agriscitech.eu, за рецензиране, обсъждане в редколегия и отпечатване.